ТАРИФИ ТОВАРНОЇ БІРЖІ «ПЕРСПЕКТИВА-КОММОДІТІ» ВІД 05.07.2018р.

Сума винагороди Товарної біржі, що підлягає сплаті разом із ПДВ, встановлюється на рівні, що не перевищує розміри сплати, визначені у Додатку до рішення виконавчої дирекції ФГВФО №1898 від 05.07.2018 р.

Діапазон ціни продажу лота, тис. грн Граничний розмір винагороди
Від До (включно) Права вимоги за кредитними договорами; дебіторська заборгованість Основні засоби; майно банку у вигляді цілісного майнового комплексу; майно банку, щодо обороту якого встановлено обмеження
% від ціни продажу % від ціни продажу
0 100 3,0% 5,0%
100 500 3,0% 4,0%
500 1 000 3,0% 3,0%
1 000 5 000 3,0% 2,0%
5 000 10 000 3,0% 1,0%
10 000 50 000 3,0% 1,0%
понад 50 000  

3,0%, але не більше,

 ніж 5 000 тис. грн

1,0%, але не більше, ніж

2 000 тис. грн

Винагорода Товарної біржі, з урахуванням ПДВ, за організацію та проведення Аукціону сплачується переможцем торгів. Сума винагороди Товарної біржі за організацію та проведення Аукціону та сума ПДВ визначається у протоколі про проведення торгів, акті виконаних робіт та вираховуються Товарною біржею з гарантійного внеску переможця торгів.

Товарна Біржа є платником ПДВ. Свідоцтво №200131493 від 03.07.2013р. ІПН 377324504620.

За додатковою інформацією звертайтесь за телефоном: +38 (056) 373 95 89